Kontakt

Dom Kultury “Relax”

91–158 Łódź, ul Rydzowa 5

telefony: 426130880, 426130881, 426130882, 426130883

kontakt@relaxdk.com.pl