Informacje Prawne

Właścicielem serwisu www.relaxdk.com.pl jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wici 1. Kontakt – tel.: 042 613 08 00; e-mail: kontakt@relaxdk.com.pl

W związku z dynamicznym rozwojem oferty nie gwarantujemy stałej aktualności prezentowanych w serwisie treści oraz zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w dowolnym momencie i bez zapowiedzi.

Bezpieczeństwo danych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Teofilów przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Dane osobowe przetwarzane są przez SM Teofilów zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.).

Prywatność

Zastrzegamy możliwość anonimowego rejestrowania i analizowania sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników. Anonimowość oznacza, że nie są zbierane ani przetwarzane żadne dane pozwalające na identyfikowanie konkretnych użytkowników.