Pracownia Plastyczna

 

● Pracownia rozwija zdolności plastyczne oraz kształtuje potrzeby i zainteresowania  dzieci i młodzieży. Uczestnicy korzystają z udostępnionych im materiałów, poznają różnorodne techniki wyrazu artystycznego m.in.: malowanie, szkicowanie,lepienie. Zajęcia te są wspaniałą przygodą w samodzielnych próbach i poszukiwaniach plastycznych.

Spotkania odbywają się w poniedziałki lub piątki w godz. 16:30 — 18:00.

 

Pierwsze zajęcia po przerwie wakacyjnej odbędą się 17 września 2018r. dla wszystkich grup z tygodnia,