29 stycznia 2013

Spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie z  Pawłem Patorą -

- dziennikarzem” Dziennika Łódzkiego”, felietonistą, autorem dwóch tomików poezji,  laureatem wielu nagród: Nagroda Prezesa RSW „Prasa Książka Ruch” za cykl publikacji pt. „Bezrobocie magistrów”, (1981); Odznaka NSZZ „Solidarność”: „O niepodległość Polski i prawa człowieka; 13 XII 1981 – 4 VI 1989”; Odznaka „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”, (2006), zdobył również statuetkę Honor Academicus 2010 za cykl ”Wymyślono w Łodzi”, w którym opisywał wynalazki i eksperymenty na łódzkich uczelniach.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego w DK “Relax” o godzinie 17.00

projekt plakatu: Henryk Maciaszczyk