02 kwietnia 2012

Spotkanie z poezją

Zapraszamy na spotkanie autorskie z p. Zdzisławem Wegenko

  .…

Być poetą…

Takim który pisze — bo musi.

Tworzy, bo to jego życie.

Na spotkanie zapraszamy  w dniu 18 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Kultury “Relax”

Projekt plakatu -  Henryk Maciaszczyk